FANDOM


Wybory Parlamentarne (21.04.2013)
Przełomy kadencji i data wyborów I/II, 21.04.2013
Partie biorące w niej udział Alternatywa Liberalna, Konserwatywna Partia Wolności, Partia Frankistów, Partia Radykalna, Partia Lewicy, Partia Centrolewicowa, Republica Christiana, Stronnictwo CentroLewicy
Linki do kampanii wyborczych
Wynik wyborów AL (34%, 11 m.), SCL (20%), KPW (16%), RCh (11%), PF (9%), PR (5%), PCL (2%), PL (2%)