FANDOM


II Kadencja
Numer kadencji, data rządzenia, wynik wyborczy II, 22.04-06.05.2013, 34%
Koalicja
Premier i Wicepremier Premier: Janusz Maj, Wicepremier: Michał Jaworius
Ministerstwo Finansów Minister Janusz A. Sneer
Ministerstwo Gospodarki Minister Patryk Taki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Minister Marcin Schulzenhayn
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Minister Mateusz Drogi
Ministerstwo Obrony Narodowej Minister Bolesław Miećtwierdzki
Marszałek, Rzecznik Rządu Marszałek Xawery Krzysiak
Zmiany w rządzie